stan stan stan stan

Stambeni kredit sa valutnom klauzulom bez osiguranja


kod NKOSK


  • Iznos kredita do 75.000 EUR
  • Period otplate do 25 godina
Stambeni krediti /Stambeni kredit sa valutnom klauzulom bez osiguranja kod NKOSK

  • Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom, roditeljima, rođenom braćom ili sestrama
  • Bez naknada za mesečno održavanje računa
  • Period važenja predodobrenja je 2 meseca
  • Brza i efikasna obrada kreditnih aplikacija, uz vaše minimalno angažovanje
  • Pravna podrška u procesu kontrole validnosti dokumentacije za predmet hipoteke i predmet kupovine
  • Usluga procene hipoteke obavlja se preko proceniteljske kuće u okviru banke, što znači da ne morate sami da pronalazite ovlašćenog procenitelja
  • Mogućnost istovremenog odobravanja kredita za kupovinu stana i adaptaciju istog

Uslovi kreditiranja

Namena kredita

za kupovinu, izgradnju, dovršavanje gradnje, proširenje, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine ili za refinansiranje stambenih kredita drugih banaka.

Iznos kredita

- za adaptaciju: od 10.000 EUR do 40.000 EUR

- za ostale namene: od 10.000 EUR do 75.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR

Rok otplate

- do 25 godina godina

- do 15 godina za kredite sa namenom adptacije i refinansiranje kredita čija je namena bila adaptacija

Kamatna stopa

Za refinansiranje:

- 6M EURIBOR + 3,30%, promenljiva, na godišnjem nivou za sve klijente

Za ostale namene:

- 6M EURIBOR + 3,30%, promenljiva, na godišnjem nivou za klijente Banke*

- 6M EURIBOR + 4,95%, promenljiva, na godišnjem nivou za za ostale klijente

*Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Lična primanja

Minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Učešće

- minimum 10% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja nije predmet kupovine

- minimum 25% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja je predmet kupovine

- minimum 10% za kredite sa namenom izgradnje, dovršenja gradnje, proširenje, rekonstrukcije i adaptacije

- bez učešća za kredite sa namenom refinansiranja stambenih kredita

Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama, ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.

Instrumenti obezbeđenja

- hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),

- polisa osiguranja nekretnine

- osiguranje kredita

- sopstvena menica

- polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta) osim u specifičnim situacijama gde je obavezna

- administrativna zabrana (osim za strane penzionere)

Reprezentativni primer za klijente Banke

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 300 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) 6M EURIBOR + 3,30% (3,031%)*
Iznos anuiteta 142,75 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva 0,95% (33.715,16 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Naknada za održavanje tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Administrativni trošak NKOSK -
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK -
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.097,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
3,72%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
4,26%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (-0,269%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)

Reprezentativni primeri za ostale klijente

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 300 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) 6M EURIBOR + 4.95% (4,681%)*
Iznos anuiteta 169,85 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva 0,95% (33.715,16 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno -
Administrativni trošak NKOSK -
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK -
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.097,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
5,31%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
5,83%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (-0,269%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)

Reprezentativni primeri za refinansiranje za klijente Banke

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 300 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) 6M EURIBOR + 3,30% (3,031%)*
Iznos anuiteta 142,75 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva -
Trošak menica 100 RSD
Naknada za održavanje tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Administrativni trošak NKOSK -
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK -
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.097,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
3,62%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
4,17%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (-0,269%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)

Reprezentativni primeri za refinansiranje za ostale klijente

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 300 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) 6M EURIBOR + 3,30% (3,031%)*
Iznos anuiteta 142,75 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva -
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno -
Administrativni trošak NKOSK -
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK -
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.097,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
3,51%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
4,06%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (-0,269%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije