Stambeni krediti
Zanima me!

 

Vojvođanska banka

 

 

 

 

stambeni kredit stambeni kredit stambeni kredit stambenikredit

O PONUDIarrow-down icon


Reprezentativni
primerarrow-down icon

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu preko računa Vojvođanske banke – klijent sa zaradom
Vrsta kredita Stambeni kredit sa valutnom klauzulom bez osiguranja kod NKOSK
Valuta kredita Dinarski kredit indeksiran u EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 30.000 EUR
Period otplate kredita 360 meseci*
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) 3M EURIBOR + 3,00%
Iznos mesečne rate 117,82 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva 1% (35.277.12 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Osiguranje imovine na godišnjem nivou 4.703.62 RSD
Procena nekretnine svake treće godine 11.759.04 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.175.90 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez uključenog troška životnog osiguranja 5.312.869.50 RSD
(45.181.15 EUR)
EKS * (na godišnjem nivou)
3,04%

U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 3M EURIBOR na dan 14.12.2020. (-0,546%).
Obračunski kurs na dan 14.12.2020: 117,5904 (RSD/EUR)
*Reprezentativni primer je obračunat na maksimalni period otplate kredita.
Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe!


KALKULATOR KREDITA

 

KREDIT

MESEČNA RATA

PERIOD OTPLATE

TROŠKOVI OBRADE KREDITA (1%)

*kalkulator je informativnog karaktera, svi iznosi se obračunavaju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan obračuna i odnose se samo na klijente Vojvođanske banke.Email:


Dodatni podaci:

Visina mesečnih primanja:Želim da me kontaktirate:Da li ste klijent banke?:


Ovim dajem izričitu saglasnost i dozvoljavam Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (u daljem tekstu „Banka“) da koristi moje lične podatke u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti za potrebe kontaktiranja i obrade podataka potencijalnih klijenata Banke radi apliciranja za jedan od proizvoda ili usluge Banke. U okviru ovoga vam dalje dozvoljavam da moje lične podatke čuvate do povlačenja moje saglasnosti, ali najduže do ispunjenja svrhe zbog koje su prikupljeni.
​- Pravna osnova za gorenavedenu obradu podataka od strane Bank​-e je ova izjava. Ovu izjavu dajem dobrovoljno, i imam pravo da povučem moju saglasnost u bilo kom trenutku bez ograničenja slanjem obaveštenja na bilo koju od adresa navedenih pod tačkom 1. Obaveštenja o privatnosti. Povlačenje saglasnosti ne povlači nikakve posledice po mene. Povlačenje saglasnosti, međutim, ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.
Ovim izjavljujem da sam pročitao/la na sledećem linku: Obaveštenje o privatnosti i da razumem njegov sadržaj, te stoga dobrovoljno i definitivno dajem saglasnost na osnovu adekvatnih informacija u obaveštenju. Izjavljujem da je moja izričita saglasnost data uz potpuno znanje i svest o gorenavedenom.