Kartice za stanovništvo

Naša ponuda

Mastercard Gold


Plaćajte na rate!


Besplatno putno osiguranje

Visa moja


Plaćajte na rate!


Plaćajte i podižite novac u zemlji i inostranstvu

Visa olimpijska


Plaćajte na rate!


Plaćajte i podižite novac u zemlji i inostranstvu


Uživajte u kupovini i podržite olimpijski tim!

Slatka mala kartica

Bez ograničenog broja čekova!

Kreditni limit: od 20.000 do 600.000 dinara


Za plaćanja u zemlji i inostranstvu!

Mastercard Debit Contactless


Plaćajte i podižite novac u zemlji i inostranstvu


Za plaćanje na internetu

Dina Card Debit


Plaćajte i podižite novac u zemlji

Visa Gold olimpijska


Uživajte u kupovini i podržite olimpijski tim!


Plaćajte i podižite novac u zemlji i inostranstvu

Mastercard Prepaid kartica


Kartica namenjena svima, posebno đacima i studentima


Efikasna kontrola troškova

Visa Virtual

Sigurno sredstvo online plaćanja!

 

Birajte dnevni limit

 

Savet:

Visa Virtual je platna kartica koja se koristi isključivo za plaćanje na Internetu i za kupovinu putem kataloške i telefonske prodaje.

Info

Verified by Visa i Mastercard SecureCode!


Sigurnija i bezbednija kupovina i plaćanje preko Interneta.

 


 


 

PayPal

Registrujte se na Paypal


Registrujte se na Paypal uz kreditne ili debitne kartice Vojvođanske banke, za kupovinu ili prodaju na Internetu, kao i prijem novca iz inostranstva!


Nikad sigurnije i jednostavnije uz Paypal!

 


 


 

svet popusta
prevencija

 

 

 

 

Informišite se!

Dnevni limiti za platne kartice

U nameri da povećamo bezbednost korišćenja platnih kartica i smanjimo mogućnost zloupotrebe na bankomatima i POS terminalima, uveli smo dnevne limite za podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na POS terminalima. Dnevni limit predstavlja ukupan iznos plaćanja/podizanja gotovine jednom platnom karticom u toku jednog dana u periodu od 0 do 24h. Za svaku karticu (osnovnu i dodatnu) će biti automatski postavljeni sledeći dnevni limiti:

Vrsta kartice * Podizanje gotovine
(na bankomatima i POS keš terminalima)
Plaćanje na POS keš
terminalima
Debitna kartica (svi tipovi osim Visa Gold debitne kartice) 50.000 RSD 200.000 RSD
Kreditna kartica (svi tipovi osim Mastercard Gold kreditne kartice) 50.000 RSD 200.000 RSD
Visa Gold debitna kartica 100.000 RSD 400.000 RSD
Mastercard Gold kreditna kartica 100.000 RSD 400.000 RSD

* Napominjemo da se prikazani dnevni limiti ne odnose na kartice koje već imaju postavljene mesečne ili dnevne limite ( VISA Business i VISA Virtual kartica).

Primer korišćenja debitne platne kartice sa dnevnim limitom

Prilikom plaćanja debitnom karticom na POS terminalima, ukupan zbir svih transakcija karticom u toku jednog dana može da bude najviše 200.000 RSD , osim u slučaju Visa Gold debitne kartice gde može da bude najviše 400.000 RSD. Isti princip je i kod podizanja gotovine na bankomatima. U toku jednog dana moguće je podići maksimalno do 50.000 RSD (osim u slučaju Visa Gold debitne kartice gde je moguće maksimalno do 100.000 RSD) zbirno na bankomatima i POS keš terminalima.

Trajno ukidanje limita na kartici

Ukoliko ne želite da imate bilo kakav limit na kartici, dovoljno je da samo podnesete zahtev za ukidanje limita u filijali Vojvođanske banke.

Jednokratno ukidanje limita na kartici važi samo za pozive iz inostranstva.

Pozivanjem Kontakt centra možete da inicirate jednokratno ukidanje limita u trajanju 24 sata. Nakon isteka 24 sata, limit će automatski biti vraćen na inicijalni iznos.

Izgubljena ili ukradena kartica?