Trajni nalog
trajni-nalog-Vojvodjanska-banka trajni-nalog direct-debit-Vojvodjanska-banka direct-debit

Direct debit i Trajni nalog

 • Brigu o svojim računima prepustite nama!
 • Nema više čekanja u redu!

Direct debit

Šta je Direct debit?

Direct debit je usluga Vojvođanske banke koja vam štedi vreme i novac.

Vojvođanska banka plaća račune u vaše ime!

Zaboravljate da platite komunalne usluge? Desi vam se da izgubite račun za telefon? Imamo rešenje - račune za komunalne usluge, osiguranje, fiksne i mobilne telefone, platiće Vojvođanska banka u vaše ime, direktnom naplatom sa vašeg tekućeg računa.

Uz pomoć naloga direktnog zaduženja Vojvođanske banke možete plaćati račune za sledeća preduzeća:


 • JKP Informatika Novi Sad
 • JKP Objedinjena naplata Niš
 • JKP Infostan Beograd
 • Telenor Srbija
 • VIP mobile Srbija
 • Telekom Srbija /fiksna i mobilna telefonija/
 • A.D. Dunav osiguranje Beograd
 • Elektro distribucija Srbije
 • Generali osiguranje Srbija

Da biste aktivirali svoj nalog direktnog zaduženja za plaćanje računa potrebno je da u filijalu banke donesete ceo račun zajedno sa uplatnicom pružaoca usluge, neophodne za aktivaciju naloga.

Možete dobijati i SMS obaveštenje o tome da li je račun plaćen i u kom iznosu, a možete dobiti i overenu potvrdu o izvršenom nalogu, na vaš zahtev.


Trajni nalog

Šta je trajni nalog sa fiksnim iznosom i datumom u mesecu?

Koristite trajni nalog za prenos sredstava sa jednog na drugi račun, unutar i van banke sa odabranom učestalošću i periodom važenja. Prijavljivanje i korišćenje usluge je besplatno, registrujte se u najbližoj filijali Vojvođanske banke!

U trajnom nalogu je definisan fiksni iznos i datum u mesecu (učestalost i period važenja) kada želite da se izvršava trajni nalog. Trajni nalog možete da otvorite ne samo za dinarski tekući račun, već i za druge Vaše račune (dinarski, devizni tekući i štedni račun), tako da trajnim nalogom možete obavljati interne i eksterne dinarske prenose sredstava i menjačke poslove. Trajni nalog pored navedenog može da se koristi i za plaćanje premije životnog osiguranja. Prenosi sredstava na račune unutar Banke su bez naknade, dok se za eksterne trajne naloge naplaćuju provizije čija je visina niža od onih koje se naplaćuju na šalterima banke.