Visa Visa Visa Visa

Visa moja

  • Rok važnosti 2 godine
  • Revolving model
Upit za proizvode

Karakteristike proizvoda


  • VISA moja kreditna kartica se izdaje fizičkim licima rezidentima Republike Srbije
  • Bez obaveze polaganja depozita, prebacivanja zarade/penzije u Vojvođansku banku i bez žiranata
  • Minimalna mesečna otplata 3% (min 500 RSD) od ostatka duga uz pripadajuće kamate i naknade
  • Limit od 100 do 5.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR, u zavisnosti od kreditne sposobnosti
  • Rok važnosti 2 godine
  • Revolving model
  • Sva zaduženja su u dinarima bez obzira da li plaćate u zemlji ili inostranstvu
  • Dnevni limit za podizanje gotovine – maksimalno 2 transakcije

Korisne informacije

Plaćanje na rate

Instrukcija za plaćanje na rate bez kamate

Reprezentativni primer za plaćanje na rate

 
Za iznos transakcije od 10.000 dinara, od 2-6 rata, ukupna naknada je RSD 400, dok za 7-12 rata ukupna naknada je RSD 500
Broj rata: 4 6 8 12
Iznos transakcije 10.000 10.000 10.000 10.000
Naknada (u %) 4% 4% 5% 5%
Ukupna naknada 400 400 500 500
Transakcija podeljena na rate 2.500 1.666,67 1.250 833,33
Mesečni iznos naknade 100 66,67 62,5 41,67
Iznos mesečne rate * 2.600 1.733,34 1.312,50 875

*Ukoliko klijent ne iskoristi mogućnost beskamatnog plaćanja, tj. ne izvrši samostalno uplatu rate i pripadajuće naknade, dospela rata se prebacuje na revolving model otplate – 3% od iznosa potrošenog kreditnog limita/rate (min. 500 RSD).