moratorijum moratorijum moratorijum moratorijum
 Važno obaveštenje za klijente /Moratorijum

PONUDA


ZASTOJ U OTPLATI OBAVEZA

Narodna Banka Srbije (u daljem tekstu: NBS) je radi očuvanja finansijske stabilnosti u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Sl. Glasnik 033/2020) obavezala banke da svojim klijentima – dužnicima ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) u roku od tri dana od dana stupanja na snagu navedene odluke NBS-a.
Shodno obavezi iz Odluke NBS-a, te uvažavajući razloge za potrebe uvođenja olakšica u otplati obaveza usled vanrednog stanja, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), objavom na internet stranici Banke dana 20.03.2020. godine upućuje sledeću Ponudu za uvođenjem zastoja (moratorijuma) u otplati obaveza:

Ponuda se odnosi na fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva (u daljem tekstu: Klijenti).

Danom objave ove Ponude na internet stranici Banke dana 20.03.2020. godine, smatra se da je Ponuda dostavljena svim Klijentima.

Ukoliko Klijent ne prihvati predloženu Ponudu o zastoju u otplati obaveza i želi da nastavi sa redovnom otplatom svojih kreditnih obaveza, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove Ponude (do 30.03.2020. godine), u obavezi je da se obrati Banci isključivo na jedan od sledećih načina:

Usled proglašene pandemije virusa COVID-19 i vanrednog stanja u našoj zemlji, a u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, ne preporučujemo dolazak u filijale Banke, osim ako je to neophodno.

Ukoliko u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove Ponude ne odbijete Ponudu, smatraće se da je Ponuda prihvaćena.

Radi lakšeg razumevanja Ponude obaveštavamo Klijente da prihvatanjem Ponude nastupaju sledeće posledice:

Prihvatanje ponude ne sprečava Klijenta da u skladu sa svojim mogućnostima vrši otplatu obaveza prema Banci.

Dodatno, u cilju što boljeg razumevanja navedenog, molimo vas da pogledate reprezentativne primere za gotovinske i stambene kredite preuzete sa internet stranice Narodne banke Srbije.

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit koji je u trećoj godini otplate
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca 84 meseca + 3 meseca moratorijuma
Iznos mesečne rate 8.320,90 RSD 8.631,85 RSD*
Razlika u mesečnoj rati: 310,95 RSD
Nominalna kamatna stopa 9,82%, promenljiva
(3M Belibor + 8,20%)

* iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od tri mesecaReprezentativni primer za stambeni kredit u ЕUR koji je u jedanaestoj godini otplate
Iznos kredita 50.000 EUR
Rok otplate 240 meseca 240 meseca + 3 meseca moratorijuma
Iznos mesečne rate 284,02 EUR 287,84 EUR*
Razlika u mesečnoj rati: 3,82 ЕUR
Nominalna kamatna stopa 3,00%, promenljiva
(3M Euribor + 3,43%)

* iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od tri meseca


Za sva vaša pitanja stojimo vam na raspolaganju putem sledećih kanala:

Sa poštovanjem,

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad